Klachten


Klachten in de zorg


Als cliënt/patiënt mag u van zorgverleners

(-instellingen) verwachten dat u een correcte behandeling krijgt. Wanneer er volgens u iets mis is gegaan in de communicatie of behandeling, heeft u altijd de mogelijkheid uw klacht in te dienen.


Het meest effectief is vaak om uw klacht aan de betrokken persoon of diens leidinggevende kenbaar te maken. Kunt of wilt u dit niet, of biedt dat geen uitkomst, dan is het raadzaam uw klacht te bespreken met de klachtenfunctionaris van de instelling waar de betreffende zorgverlener werkzaam is. Deze klachtenfunctionaris kan bemiddelen of adviseren welke stappen u kunt ondernemen. De klachtenfunctionaris werkt vanuit een onafhankelijke, neutrale positie.


Opdrachtgevers:Missie


Het is onze missie om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van zorg  en leven door klachten en conflicten vroegtijdig, laagdrempelig en respectvol bespreekbaar te maken en een bijdrage te leveren aan een oplossing.

Maas Mediation & Klachtenfunctionaris gaat er van uit dat ieder mens in principe handelt vanuit zijn eigen perspectief en streeft naar een fijne leef- en werkomgeving. Toch kan er iets mis gaan, in welke relatie dan ook, tussen personen. Dat kan ingrijpend zijn voor alle betrokken partijen en daarom is vroegtijdig ingrijpen en betrouwbare bemiddeling cruciaal en kan erger leed vaak voorkomen.

Maas Mediation & Klachtenfunctionaris bemiddelt deskundig, integer en objectief, en biedt ondersteuning bij het vinden van een oplossing die voor alle partijen bevredigend is.

Als partijen er niet uit komen, kan Maas Mediation & Klachtenfunctionaris advies en informatie geven over de volgende stappen in de procedure.


Maas is lid van vereniging Klachtenfunctionarissen In de Gezondheidszorg (VKIG) en de landelijke vereniging voor vertrouwenspersonen (LVV)

CONTACT

SOCIAL

Dierikweg 6

4436 RW Oudelande

T. 06-14496253

E. contact@maas-mediation-klachtenfunctionaris.nl

Maas Mediation Klachtenfuctionaris 2018